Gao Minglu Contemporary Art Center Gao Minglu Contemporary Art Center  
Home News Exhibition Archive Education Magazine Project Scholarship Giving Volunteer About us
 
Retrospective Exhibition of the No Name Group

Retrospective Exhibition of the No Name Group

Retrospective Exhibition of the No Name Group

Work of Zhao Wenliang, Yang Yushu
????365???Curator: Gao Minglu
Date: Sep 9th C Oct 10th, 2006
Joint-organizer: T.R.A Gallery/ Y.Q.K Deshan Art Space
Opening: 2:30 PM, Sep 9th, 2006
Tel: 010-52023883  13381398102
Fax: 010-52023883
E-Mail: tra@setupcn..com
Work of the No Name Group
Curator: Gao Minglu
Date: Oct 10th - Nov 10th, 2006
Joint-organizer: T.R.A Gallery/ Y.Q.K Deshan Art Space
Artists: Zhao Wenliang, Zhang Da?an, Yang Yushu, Shi Zhenyu, Zheng Ziyan, Zheng Zigang, Wei hai, Zhang Wei, Shi Xixi, Ma Kelu, Shao Xiaogang, Wang Aihe, Liu Shi, Tian Shuying, Li Shan.
Opening: 4:30 PM, Sep 9th, 2006
Tel: 010-64310018  13801026598
Fax: 010-64780111
E-Mail:KYQ96573@126.com

Introduce+Post
Dialog
Picture
Article
Artists
Report
GAO MINGLU CONTEMPORARY ART CENTER © 2009 - All rights reserved. Copyrights:Gao Minglu Contemporary Art Center ??ICP??o??o09056268 Privacy